ORDE do 30 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora da imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015 (código de procedemento IN201H). Vigencia: 03/03/2015 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150211/AnuncioCA04-040215-0003_gl.html.
Leer Más